Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva

HOME > Ponuka školení na rok 2019

HOME  <<<
[Aktuálna ponuka]

NAPÍŠTE NÁM <<<
[Vaše otázky a požiadavky]ADRESA
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír Pažitka
Plavecký Štvrtok 476
900 68


Mobil
0905/433 274
0903/406 032
Telefón
034/77 47 800
E-mail

Web
www.managementservice.sk

 

Zapísaný v ŽR
pod č.:106 884

IBAN:SK5352000000000000654434

     
 
Ponuka školení na rok 2019
 
     
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
[23. 2. 2019]
 
   
 
<<<
 
  ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ POMÔCKY <<<
• Ing. VladimÍr Pastierik: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2018 - aktuality
 
  PREDAJ EKONOMICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
• Ing. Anna Cenigová: VNÚTORNÉ PREDPISY V PÚ PODNIKATEĽOV
• Ing. Anna Cenigová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV
• JUDr. Patrik Benčík: DAŇOVÉ VZORY 2015
• JUDr. Patrik Benčík: NEWSLETTER DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2017
 
 
 
 

   
 DANE A ÚČTOVNÍCTVO
   
   
1. Odpisovanie majetku
[1 deň, školenie]
 


• 29. 1. 2019, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 30. 1. 2019, Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia
• 5. 2. 2019, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 6. 2. 2019, Bratislava, Prievoz, Syslia 46, TaMa plus, s.r.o.

• 12. 3. 2019, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 13. 3. 2019, Bratislava, Prievoz, Syslia 46, TaMa plus, s.r.o.

Lektorka: Ing. Zuzana Kubačková

   
2. Účtovná a daňová závierka 2018.
[1 deň, školenie]
 


• 12. 2. 2019, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 13. 2. 2019, Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia
• 14. 2. 2019, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 19. 2. 2019, Bratislava, Prievoz, Syslia 46, TaMa plus, s.r.o.

• 26. 2. 2019, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 27. 2. 2019, Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia
• 12. 3. 2019, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM

Lektorka: Ing. Katarína Bučeková

   
3. Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
a zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2019 .

[1 deň, školenie]
 


• 30. 1. 2019, Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia

Lektorka: Ing. Valéria Jarinkovičová

   
4. Aktuálne problémy SZČO v dani z príjmov,
sociálnom a zdravotnom poistení.

[1 deň, školenie]
 


• 18. 3. 2019, Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia

Lektorka: Ing. Valéria Jarinkovičová

 PRACOVNÉ PRÁVO
   
   
1.  
   

   
2.  
      
   
 DOPLNKOVÉ SLUŽBY
   
   
1. Školenia podľa vlastného výberu vo vlastnej firme
 


Napíšte nám <<<

 

2. Predaj ekonomických publikácií
 


• Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA V PRAXI
• Ing. Anna Cenigová: VNÚTORNÉ PREDPISY V PÚ PODNIKATEĽOV

• Ing. Anna Cenigová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV

• JUDr. Patrik Benčík: DAŇOVÉ VZORY 2015
• JUDr. Patrik Benčík: NEWSLETTER DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2017

 

3. Účtovné a daňové pomôcky
 


Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2017 - aktuality

 

4. Výroba a kopírovanie tlačív
 


• Od formátu A5 po B3
• Jednofarebné (farba čierna, modrá, príp. aj iná)

 

   
   
   
   
   

 Top ^