Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva

HOME > Ponuka školení na rok 2020

HOME  <<<
[Aktuálna ponuka]

NAPÍŠTE NÁM <<<
[Vaše otázky a požiadavky]ADRESA
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír Pažitka
Plavecký Štvrtok 476
900 68


Mobil
0905/433 274
0903/406 032
Telefón
034/77 47 800
E-mail

Web
www.managementservice.sk

 

Zapísaný v ŽR
pod č.:106 884

IBAN:SK5352000000000000654434

     
 
Ponuka školení na rok 2020
 
     
 
AKTUÁLNE TERMÍNY
[16. 11. 2020]
 
 

Vážené dámy, Vážení páni,

S ohľadom na aktuálnu epidémiu odporúčame do pozornosti najmä webináre.

PONUKA ŠKOLENÍ NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE:

>>>
>>>

organizované v spolupráci s Educo-Consult, s.r.o. Žilina.

Prihlášku prosíme zaslať na obe emailové adresy:
info@managementservice.sk
+ kopiu: educo-consult@educo-consult.sk

Tešíme sa na Vašu účasť

S pozdravom

Ing. Vladimír Pažitka
0905 433 274, 0903 406 032

 
 
<<<
 
  ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ POMÔCKY <<<
• Ing. VladimÍr Pastierik: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2020 - aktuality
 
  PREDAJ EKONOMICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
• Ing. Anna Cenigová: VNÚTORNÉ PREDPISY V PÚ PODNIKATEĽOV
• Ing. Anna Cenigová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV
• JUDr. Patrik Benčík: DAŇOVÉ VZORY 2015
• JUDr. Patrik Benčík: NEWSLETTER DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2017
 
 
 
 

   
 DANE A ÚČTOVNÍCTVO
   
   
1. Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2020 a aktuálne problémy.
[1 deň, školenie]
 
• 11. 2. 2020, Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia

Lektorka: Ing. Elena Filipová

   
2. Daň z príjmov právnických osôb za rok 2019
a zmeny od 1.1.2020.

[1 deň, školenie]
 
• Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia

Lektorka: Ing. Mária Dimitrovová

   
3. Daňový špecialista firmy
[kurz 4 x 2dni s dvojtýždňovým cyklom]
 


• [28-29. 4. | 26-27. 5. | 9-10. 6. | 16-17. 6. 2020]
   Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia

Lektori: Ing. E. Filipová, Ing. Z. Kubačková a JUDr. P. Benčík

 PRACOVNÉ PRÁVO
   
   
1.  
   

   
2.  
      
   
 DOPLNKOVÉ SLUŽBY
   
   
1. Školenia podľa vlastného výberu vo vlastnej firme
 


Napíšte nám <<<

 

2. Predaj ekonomických publikácií
 


• Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA V PRAXI
• Ing. Anna Cenigová: VNÚTORNÉ PREDPISY V PÚ PODNIKATEĽOV

• Ing. Anna Cenigová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV

• JUDr. Patrik Benčík: DAŇOVÉ VZORY 2015
• JUDr. Patrik Benčík: NEWSLETTER DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2017

 

3. Účtovné a daňové pomôcky
 


Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2020 - aktuality

 

4. Výroba a kopírovanie tlačív
 


• Od formátu A5 po B3
• Jednofarebné (farba čierna, modrá, príp. aj iná)

 

   
   
   
   
   

 Top ^